old-school-car-radio-155652644-100265452-primary.idge

Kan FM4 overhovedet laves i provinsen?

Den seneste tid har der været en del debat omkring FM4, som i skrivende stund udsender Radio 24Syv, fordi frekvenserne sendes i udbud med en række forskellige krav bundet i halen. Det mest omdiskuterede er nok, at mindst 70% af en kommende radiokanals redaktionelle medarbejdere skal have ansættelsessted mindst 110 km fra Københavns centrum.

Der er en lang række forskellige vinkler, man kan anlægge, og hvis man blander dem godt og grundigt, mister man hurtigt overblikket, og måske ender man med at have ondt af de forkerte på forkert baggrund. Og lad os da bare tage tyren ved hornene. For Dansk Folkeparti er det vigtigt at få en kommende FM4 ud af hovedstaden, fordi man i forvejen har DR’s mange aktiviteter samlet dér og gerne vil sende et signal, om at vi alle sammen får noget andet.

Er det smart af Dansk Folkeparti og Regeringen her kort før udskrivelsen af et valg? Det vil tiden vise, men som det ofte er med politik, så er det handler og kompromis, og jeg har endnu til gode at se radio og kulturpolitikken som et højprioritetsområde for partierne.

Er det synd for Radio 24Syv?

Udbudsmaterialet er en tung omgang af krav og betingelser, og man skal nok også regne grundigt på, om det er noget, man vil give sig i lag med – sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på kr. 5 mio. agerer gatekeeper for seriøse/useriøse bydere. Den nuværende sendetilladelseshaver Radio 24Syv har da også meldt ud, at man, som det ser ud nu, ikke søger om at forlænge sin sendetilladelse. Om dette er reelt eller et forsøg på en politisk presbold, ser vi senest ved ansøgnings-deadline – men enkelte politikere rører på sig for at ”redde” Radio 24Syv.

En række forskellige personer har været ude og sige, at det er synd for Radio 24Syv, og her er det, jeg mener, vi skal holde følelserne ud i strakt arm.

Vi taler om en radiostation, som de kommende otte år kan oppebære et samlet tilskud på maksimum 789,6 mio. kr., og her bør det være muligt, at en til hver tid siddende regering kan stille krav om, hvad man forventer at få igen for investeringen. Jeg vil i hvert fald være voldsomt skuffet, hvis ikke dette var tilfældet, og det bør man have for øje, inden man får alt for ondt.

Min personlige holdning er, at Radio 24Syv på mange områder har gjort det fantastisk. De har udfordret og fornyet og jeg vil gå så vidt at sige, at man har sågar gjort, at vi har fået et skarpere radiotilbud fra DR. Og sidst men ikke mindst har de haft en afgørende aktie i opstarten af podcast herhjemme. Spørgsmålet er så bare, om vi har behov for FM4 i den form, der er lagt op til, eller tiden er løbet fra klassisk etablering af radiostationer.

Hvis ikke Radio 24Syv hvem så og hvad så?

Det er offentligt kendt, at Nordic Entertainment Group (NENT) og et konsortium af regionale medieselskaber med Jysk Fynske Medier i spidsen har vist sig interesseret i måske at byde, og så kan der være et par outsidere, som vi ikke får kendskab til før deadline den 20. maj. På listen kunne være en række teleselskaber, energiselskaber, indholdsdistributører og selskaber, der ser sig selv mere som et medieselskab end med en fastlåst etiket i egen branche. Omvendt så lader fremsynede selskaber sig næppe begrænse, og det i sig selv kan tale imod overhovedet at byde på FM4.

Rammerne er udstukket, og nu er det op til ansøgerne at sammensætte dét, de tror på kan flytte FM4 og det danske radiolandskab i en positiv og fremadrettet retning – men hvad er dét? Personligt håber jeg, at det for alle ansøgeres vedkommende er ambitiøst, men jeg frygter allermest, at mediehusene tror, det er redningskransen for deres skrantende avisforretning.

Slutteligt skylder jeg at svare på spørgsmålet i overskriften så lad os runde af med det. I vores geografisk forholdsvist begrænsede land kan FM4 produceres i det vestligste Jylland, østligste Bornholm, sydligste Falster men også i Aarhus, Aalborg, Odense og København.

 

 

1 Comment

  1. Vise ord; særdeles vise ord!

    Jeg tror mange har tænkt tanken vedr. avisers lyst til FM4, om det blot er hjælp til kerneproduktet.

    24/7 / FM4 kan med vilje laves hvorsomhelst, men nu ligger den i KBH og lad den blive.

    Til gengæld er DR’s udflytning en ganske sund og fornuftig taktik, som jeg klart bifalder!

Comments are closed.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)